ตุลาคม 7, 2021

การซ้อมวิ่งใน HR Zone 2 สำคัญไฉน‼ มาไขข้อสงสัย #วิ่งโซน

Read More

กุมภาพันธ์ 6, 2021

คนรักรถเก่ามากองตรงนี้ EP2 : “SAAB เทคโนโลยีอากาศยาน สู

Read More

กุมภาพันธ์ 6, 2021

. . . . . . . คนรักรถเก่ามากองตรงนี้ EP1 : ตำนานตัวจริง

Read More

กุมภาพันธ์ 5, 2021

 การคำนวน Max Heart Rate  และ Target Heart Rate Zone 1

Read More

มกราคม 14, 2021

800 กิโลเมตร บทพิสูจน์แผ่นรองเท้า Comfosole+ บนเส้นทางแ

Read More