การหา Max Heart Rate และ Target Heart Rate Zone 1 – Zone 5 ด้วยข้อมูลอายุ และ Resting Heart Rate

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • การหา Max Heart Rate และ Target Heart Rate Zone 1 – Zone 5 ด้วยข้อมูลอายุ และ Resting Heart Rate

 การคำนวน Max Heart Rate 

 และ Target Heart Rate Zone 1 – Zone 5 คร่าวๆ 

 ด้วย ข้อมูลอายุ และ Resting Heart Rate 

 

>
error: Content is protected !!